AdOx

AdOx – Medicijnresten uit afvalwater verwijderen met zeolieten en ozon, zonder bromaatprobleem AdOx is een technologie waarmee medicijnresten (en andere […]

Waternavel als voer voor wormen

Waternavel is een groeiend probleem. Deze exoot groeit exponentieel in onze watergangen en belemmert de doorstroming van het watersysteem. Waternavel […]