Vakmanschap op afstand

Een junior operator die sneller kan starten met de waakdienst op een zuivering omdat hij eenvoudig, handenvrij en snel hulp […]

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA door grootschalige bemonstering van oppervlaktewater met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat. Nederland heeft […]