Van een regionale briljant, naar het hele land!

Waterschappen voeren hun taken voor voldoende, schoon en veilig water zo duurzaam mogelijk uit. Door continu te innoveren worden wateropgaven nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. De 21 waterschappen en de bedrijven waarmee ze samenwerken wisselen hun innovaties, kennis en ervaringen uit op winnovatie.nl.

Waterinnovatieprijs

Iedere twee jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt door de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA. Prijswinnende innovaties zijn toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. Hiermee biedt de prijs een podium aan innovatieve projecten, initiatieven en technieken.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2023/'24

Tijdens het Waterinnovatiefestival op 1 februari zijn de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekendgemaakt. De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Delfland en de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen bemachtigden de juryprijs in hun categorie. Waterschap Aa en Maas wint de publieksprijs.

De jury bestond uit Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Merle de Kreuk (hoogleraar waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Lidwin van Velden (CEO bij de Nederlandse Waterschapsbank), Cees Buisman (wetenschappelijk directeur bij Wetsus) en Katheleen Poels (hoofd adviesgroep watermanagement bij Royal HaskoningDHV).

Waterinnovatiefestival 2024


Het Waterinnovatiefestival 2024 was op 1 februari in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Zestig innovaties maakten dit jaar kans op de prestigieuze Waterinnovatieprijs in een van de vier categorieën. Een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Annemieke Nijhof maakte eerder al de twaalf genomineerden bekend en reikte op het festival de prijzen uit. Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, reikte de publieksprijs uit.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2023/'24

Bekijk meer genomineerden


Contact

Unie van Waterschappen
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
070 – 351 97 51
Secretariaat Waterinnovatieprijs
PINO Congres- en communicatiebureau
030 – 275 96 26
info@waterinnovatieprijs.nl