Van een regionale briljant, naar het hele land!

Waterschappen voeren hun taken voor voldoende, schoon en veilig water zo duurzaam mogelijk uit. Door continu te innoveren worden wateropgaven nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. De 21 waterschappen en de bedrijven waarmee ze samenwerken wisselen hun innovaties, kennis en ervaringen uit op winnovatie.nl.

Waterinnovatieprijs

Iedere 2 jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt door de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA. Prijswinnende innovaties zijn toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. Hiermee biedt de prijs een podium aan innovatieve projecten, initiatieven en technieken. Tot 12 november 2023 konden waterschappers, bedrijven, start- ups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en frisdenkers van jong tot oud hun innovatie binnen 4 categorieën indienen op winnovatie.nl.

Genomineerden Waterinnovatieprijs 2023/24

In de week van 18 december maakt de jury de 3 genomineerden per categorie bekend. De in totaal 12 genomineerden maken ook kans op de publieksprijs. Stemmen kan vanaf 22 december via deze website.

De jury

De jury bestaat uit Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Merle de Kreuk (hoogleraar waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Lidwin van Velden (CEO bij de Nederlandse Waterschapsbank), Cees Buisman (wetenschappelijk directeur bij Wetsus) en Katheleen Poels (hoofd adviesgroep watermanagement bij Royal HaskoningDHV).

Waterinnovatiefestival 2021

Het Waterinnovatiefestival 2021 vond online plaats. In de ochtend verschillende Future Talks als interactieve deelsessies en in de middag sprak futurist Tessa Cramer. De feestelijke uitreiking werd gepresenteerd door Suzanne Blonk en Raoul Beeldsnijder. De genomineerden waren aanwezig via Zoom.

De Prijs

Glaskunstwerk
Iedere winnaar van een categorie ontvangt het traditionele glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée. Alle prijswinnaars krijgen de mogelijkheid om in 2024 deel te nemen aan kennissessies die bijdragen aan de ontwikkeling van hun innovatie.

Winnaars innovatieprijs 2021

Bekijk meer genomineerden


Contact

Unie van Waterschappen
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
070 – 351 97 51
Secretariaat Waterinnovatieprijs
PINO Congres- en communicatiebureau
030 – 275 96 26
info@waterinnovatieprijs.nl