Genomineerden 2023/’24

In totaal werden er zestig projecten ingezonden om mee te dingen naar de Waterinnovatieprijs. De inzendingen zijn verdeeld over vier categorieën: briljantjes, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend, en dijken van de toekomst. Hieronder staan de twaalf genomineerden inzendingen. Een deskundige jury reikt per categorie een juryprijs uit en alle genomineerden maken kans op de publieksprijs.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2023/'24

In de categorie dijken van de toekomst wint het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de juryprijs met hun innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van artificiële intelligentie (AI)’. Het hoogheemraadschap van Delfland wint de juryprijs voor gezonde leefomgeving, met de innovatie ‘eDNA – nieuw in de gereedschapskist voor het opsporen van lozingen’. Het project ‘Zicht op water’ van waterschap Brabantse Delta sleept de prijs voor ‘water en bodem sturend’ in de wacht. In de categorie briljantjes gaat het om slimme toepassingen van knappe koppen bij de waterschappen die nog relatief onder de radar zijn en een groter podium verdienen. De prijs gaat naar waterschap Vechtstromen. Het project TORWASH van het waterschap Aa en Maas wint de Publieksprijs.