eDNA nieuw in gereedschapskist voor het opsporen van lozingen

Categorie: Gezonde leefomgeving

Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap van Delfland werkt intensief aan het opsporen van lozingen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater. eDNA is een nieuw instrument voor het opsporen van om emissiebronnen die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.