Water met veel groen er omheen

Effectbepaling van maatregelen met reguliere metingen

Categorie: Briljantjes

Organisatie: Waterschap Aa en Maas

Waterschappen investeren in het verbeteren en monitoren van de oppervlaktewaterkwaliteit. Hebben de maatregelen hun gewenste effect? Deze innovatie van waterschap Aa en Maas geeft een eerste indicatie van het effect van een maatregel door gegevens over maatregelen slim te combineren met reguliere meetgegevens op basis van statistiek
Meer informatie over deze innovatie is te lezen op winnovatie.nl