Klimaatadaptatie door boeren in overstromingsgevoelige polders

Categorie: Water en bodem sturend

Organisatie: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Door klimaatverandering ontstaan er diverse uitdagingen in het waterbeheer. ‘Klimaatboeren’ bieden de oplossing door land (natuurvriendelijke overs) beschikbaar te stellen voor waterberging, betere waterkwaliteit, biodiversiteit en CO2-opslag. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.