Een hydrosociale kijk op water en bodem sturend

Categorie: Water en bodem sturend

Organisatie: Waterschap Vallei en Veluwe

Hoe maken we water en bodem sturend? Dat is bovenal een sociaal vraagstuk. Waterbewustzijn en gedragsverandering maken echt impact. Juist door aandacht te vragen voor cultuur, gedrag, perspectieven en belangen kan toegewerkt worden naar een meer duurzaam en inclusief watermanagement. Klik hier voor meer informatie over deze sociale innovatie van waterschap Vallei en Veluwe. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.