Doornede van een afgegraven dijk, met daarin aangegeven de resultaten van rekeninstrument

Onderzoek Erodeerbaarheid Klei

Categorie: Dijken van de toekomst

Organisatie: waterschap Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest ontwikkelt een eenvoudige methode die de erodeerbaarheid van verschillende soorten klei in zeedijken bepaalt. Met als resultaat een innovatief rekeninstrument dat de klei al met een klein aantal eenvoudig te meten variabelen karakteriseert. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.