Zicht op water

Categorie: Water en bodem sturend

Organisatie: Waterschap Brabantse Delta

Met het project Zicht op water wil waterschap Brabantse Delta inzicht krijgen in de onttrekking van grondwater door agrarische bedrijven. Dit doet het waterschap door digitale meters te installeren op waterbronnen en te verbinden met een online dashboard. Een nieuwe werkmethode, waarin innovatie, vertrouwen en samenwerking centraal staan. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.