Locatie schets van energienet voor de productie van groen waterstof (H2)

Smart Energy Hub Zwolle – RWZI H2essenpO2rt

Categorie: Gezonde leefomgeving

Organisatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt mee aan een oplossing voor netcongestie: energietekorten en -overschotten op het energienet. Door samenwerking met andere bedrijven en partners halveren ze het energiegebruik van de rioolwaterzuivering Hessenpoort. Ook produceren ze groene waterstof en benutten ze de bijproducten pure zuurstof en warmte maximaal. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.