Grafische kaart van een landelijk gebied waar water doorheen loopt. op de kaart staan groene, oranje, blauwe en rode stippen aangegeven. De groene stippen hebben de overhand

Gevelcontroles: Blinde vlekken zichtbaar maken, voor een brongerichte aanpak!

Categorie: Briljantjes

Organisatie: Waterschap Vechtstromen

Team vergunningverlening, toezicht en handhaving van waterschap Vechtstromen ontwikkelde met het project gevelcontroles een methode om het gegevensbeheer van bedrijven efficiënter te organiseren.
Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.