Stoorlaagvermenging tegen piping

Categorie: Dijken van de toekomst

Organisatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet stoorlaagvermenging in de ondergrond in als oplossing voor piping bij dijken. Bij piping stroomt water met zanddeeltjes onder de dijk door. De innovatieve oplossing maakt gebruik van eenvoudige middelen, is significant goedkoper en duurzamer dan traditionele maatregelen en heeft een kleinere impact op de omgeving. Meer informatie over deze innovatie vind je op winnovatie.nl.