Man in veiligheidskleren die monsters neemt op rwzi.

Big Brown Data: De nationale rioolwater monitor

Categorie:

Organisatie: Operationeel Team Rioolwatersurveillance met o.a. ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen

We zijn op weg om alle zuiveringen elke dag te bemonsteren op het coronavirus. Het meten van het coronavirus in rioolwater is de enige zogeheten ‘vroegsignaleringsparameter’ om zo vroeg mogelijk te weten waar het virus rondgaat, hoe de vacc