Toepassing gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière in de dijk

Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière

Categorie:

Organisatie: Waterschap Rivierenland in samenwerking met derden

Gekleurd zand in de dijk gebruiken voor monitoring. Een rode zandlaag van 15 cm komt bovenop de grofzandbarrière, zodat de grofzandbarrière kan worden getraceerd en de hoogwaterveiligheid eenvoudig en doeltreffend kan worden gemonitord. Op dit moment wordt de rode zandlaag in Gameren daadwerkelijk aangebracht in de grond, samen met de grofzandbarrière, over een lengte van een kilometer als onderdeel van een innovatieve aanbesteding.

Waterschap Rivierenland in samenwerking met Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V. en Combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Deltares, Inpijn Blokpoel en het HWBP.