Situatie Heuvelstraat Silvolde in de aanleg van H2O neutrale woningen ( Waterneutraal en rioleringsloos).

Heuvelstraat Silvolde

Categorie:

Organisatie: Waterschap Rijn en IJssel

De Achterhoek krijgt door klimaatverandering steeds meer te maken met extreme droogte. Om droogte het hoofd te kunnen bieden, zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk in het watersysteem en peilbeheer. Maar dat is niet genoeg, ook aan de basis van waterverbruik zijn veranderingen essentieel.
In het renovatieproject van de Heuvelstraat heeft woningbouwcorporatie Wonion besloten H2O neutrale woningen te ontwikkelen (waterneutraal en rioleringsloos). Samen met de partners gemeente Oude IJsselstreek, Vitens, Samilla Sanitation en Waterschap Rijn en IJssel werken ze aan dit innovatieve waterbeheer:
• Uit het regenwater dat het hele jaar op het perceel valt, wordt ter plekke drinkwater gemaakt. Het drinkwater wordt o.a. gebruikt voor de vaatwasser, wasmachine en de douche.
• Van het water uit de douche, vaatwasser en de wasmachine wordt, na een oppoetsbeurt, spoelwater voor het toiletwater gemaakt.
• Het water uit het toilet wordt decentraal gezuiverd en ter plekke in de bodem geïnfiltreerd.

Het concept is innovatief en eenvoudig uit te breiden. Vanuit woningbouwcorporaties met hoogbouw is al interesse getoond voor deze pilot.