De superkritische watervergassingsfabiek in aanbouw op rwzi.

RWZI H2essenpO2rt

Categorie:

Organisatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta

De plannen zijn dat er een waterstoffabriek komt op het bedrijventerrein Hessenpoort en dat deze groene waterstof gaat maken uit wind- en zonne-energie. Ons idee is aan deze waterstoffabriek gekoppeld.
Op de locatie van de rwzi doen we praktijkonderzoek om de zuurstof (O2) die vrijkomt bij waterstofproductie (H2) te gaan gebruiken voor de zuivering van het rioolwater, vandaar de naam “H2essenpO2rt”. Als dit idee werkt, betekent dit dat de ombouw van de rwzi Hessenpoort naar de meest energiezuinige rwzi van Nederland nog maar een kleine stap verder is.
Onze innovatie betreft het gebruik van de bestaande zuurstofinbrenginstallatie voor de inbreng van zuurstof uit waterstof. Dit vraagt om onderzoek, omdat de bestaande zuurstofinbrenginstallatie werkt op buitenlucht dat veel minder zuurstof bevat dan de zuurstof uit waterstof die voor vrijwel 100% uit zuurstof bestaat. Wij gaan onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor deze omschakeling.
Ons onderzoek kent 2 fasen. (1) Kolomtesten met afvalwater en slib uit de rwzi en fase (2); een praktijktest met een gedeelte van de bestaande zuurstofinbrenginstallatie.