Drone overzicht fabriek superkritische vergassing

Superkritische vergassing

Categorie:

Organisatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

“De missing link technologie naar een duurzame samenleving”

SCW heeft als eerste bedrijf ter wereld op industriële schaal een super kritische watervergassings fabriek gebouwd. Water is superkritisch boven 375 oC en 221 bar, hierdoor ontleden alle natte organische reststromen in een syngas dat katalytisch kan worden omgezet in groengas of groen waterstof. SCW heeft ongeveer 280 miljoen SDE subsidie beschikt gekregen voor productie van groen gas. Op dit moment wordt de fabriek in Alkmaar afgebouwd en opgestart op crude glycerol en wordt getest met andere reststromen. In de komende 5 jaar wil SCW met haar partner Gasunie een half miljard m3 (20 Pj) groengas productiecapaciteit realiseren. Daarnaast heeft SCW een CCU technologie ontwikkeld waarmee CO2 wordt vastgelegd in nuttige producten.