Ilustratieve afbeelding WaterQI

WATERQI: Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes

Categorie:

Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterKwaliteitsImpuls B.V.

“Mijnheer, er zitten weer visjes in de sloot!”

De WaterQi is een innovatieve installatie die zuurstof in het water brengt en milieu verstorende stoffen uit het water haalt. De WaterQi produceert zeer kleine luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is, lost langzaam op in het water en wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. De WaterQi produceert een scheidingsschuim dat wordt afgevangen en verwijderd. Het schuim bevat nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren die met het schuim uit het water kunnen worden verwijderd. Baggerlagen mineraliseren sneller door de inzet van de WaterQi.