Heuvelstraat Silvolde

De Achterhoek krijgt door klimaatverandering steeds meer te maken met extreme droogte. Om droogte het hoofd te kunnen bieden, zijn […]

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA door grootschalige bemonstering van oppervlaktewater met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat. Nederland heeft […]

Vakmanschap op afstand

Een junior operator die sneller kan starten met de waakdienst op een zuivering omdat hij eenvoudig, handenvrij en snel hulp […]

RWZI H2essenpO2rt

De plannen zijn dat er een waterstoffabriek komt op het bedrijventerrein Hessenpoort en dat deze groene waterstof gaat maken uit […]