Een gezonde leefomgeving

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater moet worden verbeterd. Daar zijn de waterschappen op allerlei manieren mee bezig. Bijvoorbeeld door vernieuwing van rioolwaterzuiveringen voor nog schoner effluent. Of door het bevorderen van biodiversiteit en het voorkomen van vervuilingen.

Een gezonde leefomgeving is ook gebaat bij circulariteit. Of het nu gaat om het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van waardevolle stoffen uit ‘afvalwater’. Ook om klimaatneutraliteit kunnen we niet heen. Denk hierbij aan het produceren van duurzame energie, de inzet van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater maar ook aan het verminderen van CO2-uitstoot en aan andere oplossingen die leiden tot energiebesparingen. Wat zijn jouw/jullie ideeën en innovaties die bijdragen aan een gezonde leefomgeving?