Water en bodem sturend

Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen dagelijks aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent. Door onder andere klimaatverandering staan water en bodem steeds vaker onder druk. Voor deze categorie zoeken we daarom onder andere naar innovaties voor goed bodembeheer en het tegengaan van droogte en wateroverlast. En slimme oplossingen om de schaarse ruimte in Nederland optimaal in te richten. Welke innovatieve aanpak zorgt ervoor dat bij ruimtelijke plannen de beperkingen en mogelijkheden van water en bodem sturend zijn?