Effectbepaling van maatregelen met reguliere metingen